Tunalı OSGB

Son haberler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İSG mevzuat uygunluk denetimi • Risk değerlendirmeleri çalışmaları • Risk önleme sistemlerinin ve prosedürlerinin hazırlanması • Risklerden korunma sistemlerinin oluşturulması • Sağlık ve güvenlik planlarının oluşturulması • Kişisel koruyucu donanım …

DİĞER SAĞLIK ÇALIŞMALARI

İşçilerin sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapılması ve alınan kararların uygulanmasını izlemek, tüm işyeri birimlerinin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak, iş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri …

İLGİLİ BİRİMLERLE İŞBİRLİĞİ

Tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak, sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma …